Atrakcje

Image hover effect image

Zobacz ofertę

O mieście

Wrocław jest jednym z najpiękniejszych i największych polskich miast. Zajmuje 4 miejsce wśród polskich miast pod względem liczby mieszkańców [ ok. 650 tys ] i 5 miejsce pod względem powierzchni [ 293 km kw ]. Do rozwoju miasta przyczyniło się jego korzystne położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych :

 • szlaku bursztynowego, który łączył Bałtyk z południem Europy
 • via regia – szlaku, który łączył Ruś z Europą Zachodnią

Wrocław nazywany jest miastem spotkań. Określenia tego po raz pierwszy użył Jan Paweł II w 1997 r. Oddaje to określenie bardzo trafnie dość złożoną historię miasta, w której wyróżnia się kilka etapów :

 • 990 – 1335 – okres piastowski
 • 1335 – 1526 – okres panowania czeskiego
 • 1526 – 1740 – okres panowania austriackiej rodziny Habsburgów
 • 1740 – 1945 – czasy prusko – niemieckie
 • od 1945 ponownie należy do Polski

Po drugiej wojnie światowej, kiedy Wrocław powrócił do Polski nazwany został “małym Lwowem”. Przejął bowiem Wrocław sporą część dorobku kulturowego i naukowego przedwojennego Lwowa. M. in

 • obraz Panoramy Racławickiej
 • Ossolineum
 • Pomnik hr Al. Fredry
 • Dorobek naukowy

Wrocław jako Wenecja północy wyróżnia się niezwykłą ilością mostów i kładek [ 5 miejsce w Europie ]. Mosty te łączą 12 wysp i 5 dużych rzek, które znajdują się na terenie miasta.

Image hover effect image

Zobacz ofertę

Atrakcji na Dolnym Śląsku jest tak dużo i są one tak różnorodne, że niemożliwym jest aby je Państwu wszystkie i to w sposób wyczerpujący zaprezentować. Nasz wybór jest wyborem tych najbardziej popularnych i znanych i prezentujemy je jedynie hasłowo tak aby nasza prezentacja stała się dla Państwa inspiracją do dalszych poszukiwań.